Vyhledávání Menu

Koncert pomůže s opravou varhan v Dobříši


Skladby světoznámých romantických i současných skladatelů zazní v pátek 12. června 2015 od 18.00 hodin v Zrcadlovém sále dobříšského zámku v podání Příbramské filharmonie, Smíšeného komorního sboru Pražští pěvci a sólistů. Koncert pomůže získat prostředky na obnovu varhan ve farním kostele Nejsv. Trojice v Dobříši.


41648


„V podání Příbramské filharmonie zazní Baletti Claudia Monteverdiho, které osvěžíme italskou mandolínou. Slavnostní náladu navodí trubky a tympány v Händelově Hudbě k ohňostroji, virtuózní part flétny a klarinetu v Tarantelle Camilla Saint-Saënse přednesou Ondřej a Luboš Ježek, citové violoncellové sólo v Dvořákově Rondu zahraje Vojtěch Šindelář,“ informuje o programu koncertu Ivo Kylar z pořadatelského sdružení pro obnovu varhan. Smíšený sbor Pražští pěvci, specialisté na soudobou hudbu, přednesou v rámci vystoupení vtipné renesančně laděné Tři madrigaly Stanislava Jelínka a část Mše G dur Francise Poulenca. Závěr koncertu bude patřit slavnému Händelovu Hallelujah z druhého dílu oratoria Mesiáš.

Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek půjde veřejné do sbírky pro navrácení varhan do dobříšského kostela. Vystoupení pořádá rodina Colloredo-Mannsfeld a Sdružení pro obnovu varhan, které usiluje o zajištění finančních prostředků pro obnovu varhan v dobříšském farním kostele, jež zde chybí od devadesátých let. Další náplní sdružení je zlepšování kulturního a společenského života v Dobříši. Více na www.varhanydobris.cz

(Štěpán Svoboda, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 06. 2015