Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert připomene Bachovo výročí

Na koncertě v kostele sv. Kateřiny v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK účinkují Ludmila Peterková – klarinet a Petr Čech – varhany. Koncert probíhá za podpory městské části Praha 2. Vstup je volný.

Zazní Toccata prima Georga Muffata (1653 – 1704), který byl žákem jednoho z největších francouzských raně barokních skladatelů Jeana Baptista Lully a později varhaníkem biskupského dvora v Pasově. Dále bude provedena Etuda č. 1 g moll J. S. Bacha (1685 – 1750), Adagio z klarinetového koncertu A dur od W. A. Mozarta (1756 – 1791) či Voluntary in d od dětství nevidomého Johna Stanleye (1713 - 1786). Na závěr návštěvníci vyslechnou Sonátu F dur skladatele a houslového virtuóza období raného klasicismu Františka Bendy (1709 – 1786). (ap)
16. 03. 2009