Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert pro hospice

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče prosazuje a podporuje hospicovou a paliativní péči, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti, přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání a sdružuje organizace poskytující lůžkovou a mobilní hospicovou péči v ČR. Zastupuje stovky profesionálů v hospicové paliativní péči, z nichž řada působí ve vzdělávání laické i odborné veřejnosti, včetně výuky na vysokých školách. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se asociace podílela na vytvoření prvních českých Standardů kvality hospicové paliativní péče, které její členové dobrovolně dodržují. Asociace vznikla v roce 2005 a do roku 2007 prosadila uzákonění lůžkové i mobilní hospicové péče. Je členem Evropské asociace paliativní péče.

Základní cena vstupenky je 200,- Kč, částku vstupného lze dle vlastního uvážení navýšit. Více o rezervaci míst na benefiční koncert na www.asociacehospicu.cz. (Aleš Pištora)

02. 10. 2012