Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert pro nedomazlenky

„Studentky naší školy obvykle postrádají optimální startovací podmínky – mnohé se potýkají se znevýhodněním zdravotním, mentálním či sociálním. Ale právě ty, kterým v dětství či dospívání bylo nejméně přáno, se často nejlépe osvědčují v péči o potřebné seniory, nemocné či děti…… Upřímně Vás zvu k účasti na benefičním Koncertu pro nedomazlenky – pomůžete těm, které se škola snaží připravit a povzbudit k pomoci druhým,“ říká ředitel školy Luboš Hošek.

Na koncertu vystoupí Markéta Stivínová, Conca Collegium - členové České filharmonie a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, sbor Sponte Sua se sbormistrem Janem Lejsalem a studentky školy. Soubory přednesou skladby A. Vivaldiho, A. Corelliho, G. Aichingera a dalších. Koncert se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP a generála a velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého, O.Cr.

Dívčí katolická střední škola v Praze, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, je v polistopadové historii nejstarší církevní školou v ČR a je výjimečná v mnoha ohledech. Je přednostně otevřena žákyním nestudijního typu, dívkám z nefunkčního či problematického rodinného zázemí, z dětských domovů a diagnostických ústavů, dívkám s mentálním či tělesným handicapem. Studentky si v rámci výuky samy vaří, uklízejí školu, pomáhají jedna druhé.

Po dvou letech studia mají absolventky zaručen profesionální start – s osvědčeními Pracovník v sociálních službách, Pečovatelka o děti, Všeobecný sanitář, Hospodyně a Kuchařské práce si nacházejí práci snadno, obvykle i s ubytováním. Nejde jen o školu – studentky i absolventky jsou doprovázeny při hledání zaměstnání, škola asistuje při řešení jejich sociální situace včetně bydlení, komunikaci s rodinou i úřady. Ve dvou ročnících se věnuje 52 studentkám. Od vzniku školy v roce 1990 do současnosti poskytla vzdělání a umožnila nadějnější start do života více než 400 studentkám. Více na www.divciskola.cz. (Jarmilu Neumannovou, Aleš Pištora)

18. 04. 2013