Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert pro školu v Ugandě

Cílem projektu Arcidiecézní charity Praha, který je součástí programu Adopce na dálku, je vzdělanost a osvěta pro všechny. Charita se snaží rozšířit poselství víry ve vzdělaného člověka, jelikož právě takový člověk se může v budoucnu podílet na rozvoji své země. Jde o to, aby příjemci pomoci měli zájem rozvíjet vlastní region a neuchylovali se k trendu emigrace do zemí vyspělého světa.

Arcidiecézní charita Praha má v úmyslu postavit kvalitní školy, kde se děti nebudou muset tísnit po stovkách v jedné třídě a kde bude dostatek kvalifikovaných učitelů připravených vyučovat dle moderních vzdělávacích metod. Součástí takové školy bude knihovna, sborovna, vodní nádrže pro zajištění dostatku pitné vody, oddělené toalety pro chlapce a dívky. Do Ugandy již třetím rokem jezdí také dobrovolní učitelé angličtiny z České Republiky, kteří k výuce přistupují zodpovědněji. V této tradici by arcidiecézní charita i nadále ráda pokračovala a dobrovolníky využívala také na vlastních školách.

Koncert se koná 21. května 2009 od 19:30 v kostele sv. Tomáše (Josefská 8, Praha 1-Malá Strana). Rezervace vstupenek na adrese: koncert@charita-adopce.cz, případně kancelář Rozvojového střediska Arcidiecézní charity Praha na adrese Londýnská 44, Praha 2, telefon: 224 246 519, 224 246 573. (ap)

Více informací na stránkách: www.charita-adopce.cz

15. 05. 2009