Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert u příležitosti Evropského svátku hudby 2009

Na koncertě v kostele sv. Kateřiny v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK vystoupí Štěpánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka –  trumpeta, Jan Kalfus – varhany. Koncert probíhá za podpory městské části Praha 2. Vstup je volný.

V rámci koncertu zazní mimo jiné Sopránová árie z oratoria Samson "Let The Bright Seraphim" od  Georga Friedricha Händela (1685-1759) či Preludium a fuga C-dur od Františka Xavera Brixiho (1732-1771). Dále bude provedena Sinfonia da chiesa con tromba soli , soprano et organo od Alessandra Scarlattiho (1660-1725). Program a pár slov o interpretech naleznete v příloze - zde (dokument MS Word)zde. (ap)

16. 06. 2009