Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert věnovaný B. A. Wiedermannovi

Zazní skladby Bedřicha Antonína Wiedermanna, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Césara Franka a dalších. Účinkují Jan Morávek – baryton a Jan Kalfus – varhany. Koncert je součástí cyklu varhanních koncertů věnovaných B. A. Wiedermannovi. Projekt probíhá za podpory městské části Praha 2. Vstup na koncert je volný.

Bedřich Antonín Wiedermann (1883 – 1951) byl varhanní virtuos, hudební pedagog a skladatel. Působil jako chrámový varhaník, vyučoval varhanní hru na konzervatoři v Praze, krátce také na její mistrovské škole, v roce 1946 byl jmenován profesorem Akademie múzických umění v Praze. Na stovkách svých koncertů provedl díla autorů všech stylových období. Jeho hlavním zájmem však byla hudba 19. a 20. století (premiéroval mj. Novákův Svatováclavský triptych). Těžiště jeho rozsáhlého skladatelského díla leží v hudbě varhanní a vokální. (Aleš Pištora)

Program (dokument MS Word)Program

01. 11. 2010