Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncertní večer Františka Xavera Thuriho

Vystoupí soubory Verner Collegium, Musica da chiesa, Thuri Ensemble a Čeští madrigalisté, které uvedou některá mistrova díla převážně duchovní orientace. Večerem provází P. Jaroslav Konečný, vikář vlašimského vikariátu. Generálním partnerem večera je Stavitelství Řehoř, s. r. o.

František Xaver Thuri bývá s ohledem na charakter svého stěžejního díla často označován jako „poslední žijící barokní skladatel“. Narodil se roku 1939 v Praze. V osmi letech začal hrát na housle, později na klavír a ve dvanácti letech též na varhany. Na pražské konzervatoři studoval hru na hoboj, dirigování a kompozici, poté absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Již více než půl století působí jako varhaník a regenschori v kostele Všech Svatých na Pražském Hradě. Vedle vlastní skladatelské činnosti se věnuje rovněž rekonstrukcím nedochovaných barokních partitur.

Kompozicí se F. X. Thuri začal zabývat již v době studií. Jeho tvorba je v převážné většině inspirována dobou baroku. Dosavadní soupis Thuriho prací zahrnuje tři mše – Missa Caetana (F dur) z roku 1958, Missa in B Barokiana z roku 1989 a Missa ad honorem Sancti Huberti (F dur) z roku 1998, dále Stabat Mater (1965), Requiem (1968), Vodni hudbu pro Česky Krumlov (1996) a množství duchovních kantát (mj. k poctě sv. Jana Nepomuckého a sv. Ignáce), jakož i četné instrumentální skladby pro hoboj a varhany. Je autorem oper Upřimna pastyřka (1958) a Famiglia di Verneri triumphante (1983).

Jako varhaník a cembalista spolupracuje F. X. Thuri s četnými orchestry a komorními soubory. Je dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů a souboru Collegium Xaverium, s nimiž hostoval na řadě evropských pódií. (ap)

29. 05. 2009