Vyhledávání Menu

Koncerty v kostele

24877

Jak získat povolení pro uspořádání koncertu v kostele?

Vzhledem k rostoucímu zájmu o koncerty v kostelech a pro snadnější orientaci v pravidlech, která musí být dodržena v případě konaní koncertu v kostele, přinášíme následující přehled, který vychází z prováděcí směrnice České biskupské konference k instrukci Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Koncerty v kostelech:

Postup při podávání Žádosti o povolení koncertu v kostele (dále jen žádost):

Postup při podávání Žádosti o povolení koncertu v kostele (dále jen žádost):

1.  Pořadatel koncertu (dále jen pořadatel) je právnická nebo fyzická osoba, která žádá faráře kostela o propůjčení kostela pro koncert duchovní hudby. Pořadatelem je i farnost, když pořádá koncert duchovní hudby ve vlastním kostele. Platí pro ni všechna následující ustanovení.

2.  Pořadatel žádá o povolení koncertu Arcibiskupství pražské prostřednictvím faráře kostela, v němž se má koncert konat. Žádost podá pořadatel ve dvou exemplářích (jeden pro Arcibiskupství pražské, druhý pro pořadatele) na formuláři, ke stažení níže nebo v tištěné podobě v kanceláři farnosti a na Arcibiskupství pražském. Formulář žádosti musí být řádně vyplněný a musí obsahovat podrobný program koncertu

3.  Pokud koncert pořádá agentura, předloží se svou prvou žádostí o koncert kopii zřizovací listiny nebo živnostenského listu opravňujícího k organizaci koncertní činnosti.

4. Farář oba exempláře žádosti (s případnou kopií zřizovací listiny nebo živnostenského listu agentury) předá na Arcibiskupství pražské.

5. Arcibiskupství pražské koncert povolí (nepovolí) a žádost odešle faráři, který ji předá pořadateli.

6.  Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve formuláři žádosti.   

 

Žádost o povolení koncertu v kostele.pdf

 

 

 

 

28. 08. 2015