Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Končí Rok kněží

Vyvrcholením Roku kněží je setkání s papežem Benediktem XVI. během Světového setkání kněží, které proběhne v Římě ve dnech 9. – 11. června 2010 a kterého se zúčastní i řada kněží z České republiky. V rámci Roku kněží bylo možné získat plnomocné odpustky – v den zahájení a zakončení Roku kněží (19. června 2009 a 19. června 2010), v den 150. výročí odchodu sv. Jana Maria Vianneye (4. srpna 2009), dále pak vždy první čtvrtek v měsíci po dobu trvání Roku kněží. České a moravské diecéze prožívaly Rok kněží při různých událostech.

V arcidiecézi pražské zahájil Rok kněží kardinál Miloslav Vlk v Den modliteb za posvěcení kněží na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 19. června 2009 mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a následující den v sobotu 20. června u příležitosti udělování kněžského svěcení. V rámci Roku kněží  proběhla na podzim 2009 setkání kněží na Svaté Hoře a kněží vykonali několik poutí ke hrobu světce do francouzského Arsu. Také kněžské dny byly zaměřeny k tomuto tématu. Rok kněží v pražské arcidiecézi v katedrále při slavení eucharistie v den titulární slavnosti – svatovítské pouti – dne 15. června 2010 slavnostně zakončí nový pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Rok kněží byl úběžníkem duchovních aktivit také v ostatních diecézích. Jejich shrnutí je k dispozici na stránkách České biskupské konference. (Aleš Pištora, tisk.cirkev.cz)

11. 06. 2010