Vyhledávání Menu

Finální fáze oprav varhan v kostele Nejsvětějšího Salvátora

 


Rekonstrukce barokních varhan v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora financovaná z tzv. Norských fondů v současné době vstupuje do své závěrečné fáze. Práce budou ukončeny na začátku února 2011 a slavnostní svěcení proběhne při mši svaté v neděli 20. února 2011.

Práce na rekonstrukci varhan s 24 rejstříky začaly v březnu roku 2009. Na podzim téhož roku byly varhany demontovány a odvezeny do dílen hlavního restaurátora, firmy Hermann Eule Orgelbau z Budyšína, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Některé části putovaly do dílny subdodavatele varhanářů Brachtla a Kánského z Krnova. Restaurování barevnosti skříně probíhalo na místě a hlavním restaurátorem je ak. malíř Peter Stirber.

V říjnu 2010 byl zahájen proces opětné montáže varhan pod dohledem odborníků a dne 22. listopadu proběhl kontrolní den za účasti norských partnerů, organologa Steina Kolnese, historika umění pana Oddbjørna Sørmoena a zástupce norského Direktorátu pro kulturní dědictví pana Ulfa Holmene. Všichni zúčastnění vyjádřili velikou spokojenost s profesionálním průběhem restaurování.

Restaurování a celková oprava bude stát víc než 13 milionů korun, 85% základních nákladů kryje Finanční mechanizmus EHP/Norsko, 15 %  Ministerstvo kultury České republiky. Vlastníkem varhan je Arcibiskupství pražské, které je svěřilo do užívání kostelu Římskokatolické akademické farnosti Praha. Ta zajišťuje veškeré náklady nad rámec grantu,  přesahující částku 1 mil. Kč.

Historie varhan je obestřena nejasnostmi. Varhany byly postaveny kolem roku 1780, ale stavitel není znám. Použil množství staršího materiálu i ze 17. stol. Vše působí dojmem, že na mnoha místech byly práce ukončeny jen provizorně. O důvodech můžeme jen spekulovat. Možná chyběly peníze nebo zemřel stavitel. Lze uvažovat také o souvislosti s rozpuštěním jezuitského rádu roku 1773. Právě Jezuité spravovali kostel, když papež Klement XVI. na nátlak evropských panovníků řád zrušil.

Slavnostní svěcení zrekonstruovaných varhan proběhne při farní mši svaté v neděli 20. února 2011 ve 20.00 hodin, hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka. Na druhý den, pondělí 21. února od 10.00 hodin  je připravována odborná konference o varhanách, večer pak slavnostní koncert.

 

08. 04. 2015