Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Konference o kardinálu Josefu Beranovi

Na přípravě „Ekumenické konference k osobnosti a dílu kardinála Josefa Berana“ se společně podílely Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy. Vystoupí na ní kardinál Miloslav Vlk, prof. Ludvík Armbruster SJ, doc. Mons. Aleš Opatrný, prof. Karel Skalický, doc. Martin Prudký, prof. Jan B. Lášek a další.

Tentýž den v 10:00 bude symbolicky zahájena stavba pomníku kardinála Berana. Základní kámen před budovou Katolické teologické fakulty UK v pražských Dejvicích požehná kardinál Vlk. V souvislosti s oslavami kardinála Berana Český rozhlas připravil také cyklus o životě kardinála Berana a připravují se další konference a semináře. (ap)

Program konference:

I. blok                                                 13:00 – 13:30

Vstupní slovo

Miloslav kardinál Vlk

Úvodní slovo

Prof. PhDr. Ludvík Armbruster (děkan KTF)

Doc. ThDr. Martin Prudký (děkan ETF)

Prof. ThDr. Jan B. Lášek (děkan HTF)

 

II. blok odborných referátů               13:30 – 14:50

Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.: Josef Beran v siločarách politického a církevního vývoje 20. století

Prof. ThDr. Karel Skalický, Th.D.: Osobnost Josefa kardinála Berana

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.: Josef Beran – pastoralista

Mgr. Martin Vaňáč: Josef Beran a pražská katolická bohoslovecká fakulta

Přestávka                                          14:50 – 15:15

 

III. blok odborných referátů              15:15 – 16:35

ThDr. Jaroslav Hrdlička: Josef Beran a spolupráce s ostatními církvemi po II. světové válce

Stanislava Vodičková: Sledování Josefa Berana Státní bezpečností a jeho internace

Mgr. Pavlína Formánková, PhDr. Petr Koura: Propagandistické kampaně k církevním procesům v 50. letech 20. století

Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.: Příspěvek k některým aktivitám kardinála Berana v exilu. Londýnská cesta 1966

Diskuse                                                           16:35 – 17:00

 

Úvodní slovo k výstavě                                 17:00

ThDr. Petra Gabrielová, Th.D.
06. 05. 2009