Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Konference o katedrálách v Praze a v Paříži

Pařížský arcibiskup přijíždí do Prahy na reciproční návštěvu na pozvání pražského arcibiskupa Dominika Duky. Ten navštívil Paříž spolu se zástupci redakční rady teologické revue Salve a pražské Katolické teologické fakulty UK v květnu roku 2011. Smyslem vzájemných kontaktů je mimo jiné snaha inspirovat se životem pařížské katedrály. Při debatě s týmem lidí, kteří organizují bohatý duchovní život katedrály Notre Dame, načerpal pražský arcibiskup na jaře mnoho zajímavých podnětů pro život katedrály pražské, o jejíž oživení se snaží.

Vzájemná inspirace je také smyslem pondělní konference. Kromě pařížského a pražského arcibiskupa na ní promluví také zástupce Kanceláře prezidenta republiky a zástupce Metropolitní kapituly u sv. Víta. O vzájemných vztazích a vlivu francouzských katedrál na stavbu pražského chrámu promluví prof. Jiří Kuthan, spoluautor nedávno vydané objemné knihy o svatovítské katedrále. O současných česko-francouzských vztazích s ohledem na církevní rovinu pohovoří francouzský velvyslanec v Praze Pierre Lévy.

Večer od 18.00 hodin následuje mše svatá, kterou bude celebrovat pařížský arcibiskup Vingt-Trois. Při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zazní Lužanská mše D-dur Antonína Dvořáka ve verzi s orchestrem a zpěvem diecézních sborů, které se ve svatovítském chrámu setkají v předvečer svátku sv. Cecilie, patronky hudebníků. Orchestr řídí a za varhany usedne ředitel kůru a dómský varhaník Josef Kšica. Bohoslužbě budou přítomni zástupci kulturního života a mezi jinými také česká velvyslankyně v Paříži Marie Chatardová a francouzský velvyslanec u nás Pierre Lévy. (Aleš Pištora)

18. 11. 2011