Vyhledávání Menu

Konference o kráse, ošklivosti a vznešenosti

Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá ve dnech 13. - 14. května 2014 mezinárodní vědecké kolokvium na téma Jaká „krása spasí svět“. Věnovat se bude kráse a estetické dimenzi člověka s ohledem na duchovní východiska krásy a její schopnost oslovit lidského ducha v jeho celku.

První část konference představí několik tvarosloví krásy tak, jak je můžeme objevit v díle umělců (Durych, Raffael) nebo v reflexi uměleckého díla (Špidlík). Druhá část bude zkoumat duchovní východiska krásy, a to v podání svědectví Písma svatého a dalších spirituálních tradic: starověké i té současné. Třetí část bude sledovat tu z funkcí krásy, díky níž se utváří ucelený styl lidského života. Tato funkce bude pojímána jako teologická veličina a reflektována v dílech papeže Jana Pavla II., H. U. von Balthasara a Klause Bergera. Více na www.ktf.cuni.cz. (Šárka Lukešová)

Aleš Pištora 07. 05. 2014