Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Konference o lidech bez domova

Se svými příspěvky na konferenci vystoupí dále ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, náměstek ministra práce a sociálních věcí David Kafka a kandidáti na místo pražského primátora Zdeněk Tůma a Bohuslav Svoboda.

Konference má za cíl pomoci věcné celospolečenské diskusi o problematice bezdomovectví a reagovat na současnou neutěšenou situaci osob bez přístřeší, jež může být zhoršena nadcházející zimou. V rámci konference budou hledána možná řešení aspektů života osob bez přístřeší v našem hlavním městě.

Komunita Sant'Egidio vznikla v Římě v roce 1968. Je to laické hnutí v katolické církvi s více než 50 tisíci členy, kteří se ve více než 70 zemích světa snaží o předávání evangelia, věnují se dobročinné službě v duchu solidarity s chudými a také ekumenickému a mezináboženskému dialogu. Pražská část Komunity Sant´Egidio vznikla v roce 1993 a zaměřuje se na pomoc lidem bez domova v pražských ulicích a seniorům v domovech důchodců. (Petr Koldinský)

Více na www.konferenceobezdomovectvi.cz.

16. 11. 2010