Vyhledávání Menu

Konference o misii Prahy

47095
Foto: Miroslav Král / Člověk a víra

Na začátku června 2015 díky Božímu požehnání a velkému množství lidí z farností, řádů a komunit se podařilo realizovat misii Prahy. Tento evangelizační týden přinesl celou řadu zkušeností, které mohou být velice cenné pro další podobné aktivity. Proto je důležité od jednotlivých aktérů z farností a týmů slyšet jejich poznatky z realizace jejich misijních programů, co se osvědčilo, co se ukázalo jako slepá ulička.

Program konference je koncipovaný jako dva jednodenní bloky:

 

· pátek 23. 10. od 9:30 do 14:00 je určen především pro sdílení zkušeností z organizace misie; které typy aktivit byly vhodné a které nikoli, jaké postupy jsou vhodné, co se osvědčilo z nabídek farností...


· sobota 24. 10. 9:30 - 16:00 je více zaměřena na sdílení osobních zkušeností jednotlivých misionářů.

Je možné se účastnit pouze jednoho nebo obou dní.

 

 

Konference proběhne v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6.

K účasti je třeba se přihlásit na tomto webovém formuláři.

Na formuláři si můžete objednat i oběd. Peníze budeme vybírat v hotovosti.

 

 

31. 08. 2015