Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Konference o nemocničních kaplanech

Kromě jiného si konference vytkla za cíl také seznámit veřejnost s různými modely začlenění duchovenské péče do systému zdravotnictví a pojmenovat otazníky současného stavu a možnosti budoucího rozvoje. Záštitu nad konferencí přijali hostitel konference, primátor hl. města Prahy Bohuslav Svoboda a ministr zdravotnictví Leoš Heger. Oba významní hosté přislíbili svou osobní účast. O duchovním světě v bio-psychosociálně-spirituálním kontextu promluví doc. Aleš Opatrný. Na konferenci je třeba se registrovat na www.nemocnicni-kaplan.cz.

Kaplanská služba v nemocnicích je jednou z forem odpovědí na lidské potřeby vyplývající ze životních událostí, které nutí člověka měnit zaběhnutý životní režim. Nemoc člověka a vyrovnávání se s ní ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb – tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Péče o duchovní potřeby se dnes stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních.

Kaplanská služba v nemocnicích má ve světě tradici i ověření. Tato služba již od počátku navazuje na novodobou duchovní službu v nemocnicích, kterou zavedl v 20. letech 20. století Anton Boisen v USA. Na jeho způsob vzdělávání nemocničních kaplanů navázali ostatní a vyvinul se vzdělávací systém Clinical pastoral education (CPE). Kaplanská služba si postupně získává podporu i v českých nemocnicích. (www.nemocnicni-kaplan.cz, Aleš Pištora)

13. 06. 2012