Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Konference o vyrovnání se s totalitní minulostí 20. století

Konferenci, která se koná za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Konrad – Adenauer Stiftung, Sozialwerk Ackermann-Gemeinde e.V. a Renovabis, Freising, zahájí arcibiskup Dominik Duka, který promluví na téma vina a zacházení s vinou z teologického pohledu. Na něj naváže svým příspěvkem na téma vina a zacházení s vinou z filozofického pohledu spisovatel Ulrich Schacht z Hamburku.

Sobotní dopoledne začne referáty historiků doc. Jaroslav Šebka z Historického ústavu Akademie věd ČR a dr. Martina Zückerta z Collegia Carolina v Mnichově, kteří se zamyslí nad rolí církve ve vyrovnávání se s minulostí v česko-německém srovnání. K tomuto tématu bude následovat dopolední panelová diskuze s salesiánským duchovním P. Benno Benešem, knězem Josefem Hurtem, vyšehradským kapitulním děkanem mons. Antonem Ottem a oběma referenty. Moderace se ujme historik PhDr. Jan Stříbrný z České křesťanské akademie. V sobotu odpoledne budou mít účastníci konference možnost zúčastnit se části programu mezinárodního festivalu „Mene Tekel“ a večer koncertu komorního sboru „Musica Gaudeans“.

Neděle bude zahájena mší svatou, kterou bude celebrovat plzeňský biskup Mons. František Radkovský, který se následně spolu s historikem dr. Janem Stříbrným, novinářem a publicistou Petrem Brodem a psycholožkou dr. Danou Němcovou zúčastní kulatého stolu na téma rizika nedostatečného vyrovnání se s vlastní a národní minulostí. Moderátorského postu se ujme ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Daniel Hermann.

Sdružení Ackermann-Gemeinde vzniklo na počátku roku 1999 v České republice. Posláním sdružení je přispívat ke konstruktivnímu utváření budoucnosti Evropy s vědomím po staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Při své sociální, charitativní, vzdělávací či vydavatelské činnosti sdružení vychází z křesťanských zásad. Jeho název je odvozen od literárního díla ze 14. stol. „Ackermann aus Böhmen“/„Oráč z Čech“, které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech. (Aleš Pištora)

Bližší informace ke konferenci na www.sag-praha.com.

21. 02. 2011