Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Konference o životě církve ve světle II. vatikánského koncilu

„Církev se v průběhu 20. století musela konfrontovat s mnoha událostmi, které měly zásadnější význam. Sem beze sporu patří II. vatikánský koncil a jeho recepce, jež představuje velmi členitý děj, který převádí církev do třetího milénia,“ říká děkan Katolické fakulty dr. Prokop Brož. Konference, která bude probíhat ve dnech 4. a 5. dubna na Katolické teologické fakultě, bude nejprve zkoumat historické pojetí II. vatikánského koncilu se zřetelem k mezigenerační výměně, která se do recipování koncilu promítá. V druhé části se bude věnovat tématu evangelizace a zkoumat, do jaké míry představuje Evangelium prvek kontinuity života církve v současném světě.

Na konferenci kromě zahraničních hostů vystoupí také biskup František Radkovský, který v rámci bloku k evropskému kontextu promluví o vlivu a působnosti církevních hnutí a nových komunit v české církvi. O významu II. vatikánského koncilu v kontextu Československa pojedná Jiří Hanuš ve svém příspěvku nazvaném „Problém kontinuity a diskontinuity církevního vývoje v moderně (I. a II. Vatikán)“ a Stanislav Balík, který se zamyslí na téma „Katolická církev v Československu po II. vatikánském koncilu“. Jan Sokol připomene „Seminář v Jirchářích a ekumenismus v České republice“.

V rámci bloku evangelizace promluví kromě zahraničních hostů také děkan katolické fakulty Prokop Brož o novém vztahu mezi církví a společností a Pavel Ambros na téma, které vytýčil jako „Výchova k eucharistické zbožnosti nebo iniciace k misijnímu poslání? Poznámky k dilematu obětního a koinonického charakteru eucharistie po Druhém vatikánském koncilu“.

Účast je třeba nahlásit do 28. března na adresu 2vk@ktf.cuni.cz. Více na www.ktf.cuni.cz. (Kateřina Štěpánková, Aleš Pištora)

25. 03. 2013