Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Konference přiblíží charitní dílo pražské arcidiecéze

Při příležitosti výročí 450 let od obnovení svatovojtěšského stolce se uskuteční mezinárodní setkání, kterého se zúčastní biskupové a zástupci místní církve z oblastí, ve kterých Arcidiecézní charita Praha pomáhá. Slavnostního odpoledne se kromě pražského arcibiskupa zúčastní také ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg, který převzal nad akcí patronát. Přítomni budou arcibiskupové a biskupové z Běloruska, Ugandy, Indie a Rakouska.

Rozvojová a humanitární pomoc Arcidiecézní charity Praha směřuje do nejchudších zemí světa, v nichž žije velký počet obyvatel pod hranicí chudoby. Pomáhá v Indii, Ugandě, Zambii, Konžské demokratické republice, Thajsku a v Bělorusku, kde má pomoc sociálně slabým rodinám také demokratizační rozměr. Cílové země jsou vybírány podle jejich potřebnosti a podle možnosti realizovat pomoc ve spolupráci s důvěryhodnou místní partnerskou organizací.

Všichni zahraniční hosté konference na ministerstvu zahraničí, arcibiskupové a biskupové se opět setkají následující den ke slavení společné mše svaté v sobotu 12. května v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V den výročí jejího posvěcení bude od 11.00 hodin celebrovat mši svatou papežský legát vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn OP. Jako uznání významu svátku obnovení svatovojtěšského stolce po husitských válkách v roce 1562 ho jmenoval papež Benedikt XVI. svým legátem pro tuto příležitost. Více na http://praha.charita.cz. (Aleš Pištora)

04. 05. 2012