Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Konference v rámci Roku svatého Pavla: Vím, komu jsem uvěřil

08.00 Prezence

09.00 Zahájení – Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

09.05 P. prof. Pavel Ambros Th.D. SJ: „Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova.“ (1 Sol 1,5) – S Pavlem opět na evropský kontinent

10.00 Přestávka

10.30 Stanislav Drobný Th.D.: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ (Ef 2,8) – Teologie ospravedlnění u sv. Pavla – podstata a současný ekumenický dialog v této oblasti

11.00 Přestávka

11.15 P. Cyril Vojtěch Kodet Th.D. O.Carm.: „Litera zabíjí, ale Duch dává život.“ (2 Kor 3,6) – Jak žít ze Slova Božího

12.00 Oběd

13.00 Mons. prof. Ladislav Tichý Th.D.: „Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.“ (1 Kor 14,33) – Poselství pokoje, míru v pavlovských listech

13.30 P. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut Th.D. OCD: „Přijali jsme ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče.“ (Řím 8,15) – Modlitba u svatého Pavla

14.00 Přestávka

14.15 Mgr. Jiří Kaňa: Vize církve u apoštola Pavla – prostor mezi 1 Kor 7 a 2 Sol 3

15.00 závěr

Přihlášky i program najdete na adrese http://www.biskupstvi.cz/pastorace nebo na Pastoračním středisku brněnské diecéze, Petrov 6, a na Službách, Petrov 5, 602 00 Brno. Je možné se přihlásit také telefonicky 543 235 030, l. 299, nebo e-mailem: dolezelova@biskupstvi.cz

Účastnický poplatek 150 Kč částečně pokrývá náklady spojené s pořádáním sympozia, kompletní sborník přednášek pro účastníky a občerstvení. Sympozium se koná s finanční podporou Biskupství brněnského.

(aj)

20. 10. 2008