Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Korunovace Pražského Jezulátka

Slavnost korunovace sošky dítěte Ježíše se každoročně slaví o první květnové neděli. Pražské Jezulátko bude, tak jako každý rok, po celou sobotu a neděli vystaveno v presbytáři kostela Panny Marie Vítězné, aby se s ním věřící mohli setkat. Hlavní poutní mše s korunovací Ježíška bude slavena v neděli v 10:00 hodin. V sobotu večer v 18:00 hodin se koná průvod s kopií sošky do farního kostela sv. Tomáše.

Úcta ke vtělení Ježíše Krista, který přišel na svět jako dítě, se v dějinách projevovala mnohými způsoby. První zobrazování Jezulátka a nejstarší plastiky se objevují již na počátku 14. století v Německu. Božské dítě však uctívali již církevní otcové jako sv. Athanasius nebo sv. Jeroným. Mezi velké ctitele Ježíšova dětství patřili i sv. Bernard z Clairvaux, sv. František z Assisi a sv. Antonín Paduánský. V období baroka, kdy sošky začaly být oblékány do šatů, to byla především sv. Terezie od Ježíše, která Jezulátko brávala s sebou při zakládání nových klášterů. Ve Španělsku její doby našel tento kult velikou odezvu.

Ze Španělska pochází i Pražské Jezulátko. Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému španělskému mnichovi, který podle jeho podoby vymodeloval tuto sošku. Podle další legendy vlastnila sošku i svatá Terezie od Ježíše. Historickou skutečností je, že když se roku 1556 vévodkyně Marie Manrique de Lara vdávala do Čech, dostala sošku od své matky jako svatební dar. Její ovdovělá dcera Polyxena z Lobkovic pak vzácnou sošku darovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné v Praze.

Úcta k dítěti Ježíši se odrazila také ve starobylém zvyku oblékání sošky Ježíška, jehož smyslem je přiblížit věřícímu člověku Ježíše jako skutečného člověka. Většina šatů Pražského Jezulátka jsou dary z vděčnosti, ale také dary různých státních návštěv v Čechách. Šatník čítá zhruba stovku oblečků, které se převlékají podle liturgického období.

Kromě šatů k tradici pražské sošky patří také zlatá koruna, kterou nechal zhotovit nejvyšší purkrabí království českého Bernard Ignác Bořita z Martinic, když se v prosinci roku 1654 uchýlil do klášterní poustevny bosých karmelitánů na několik dní duchovních cvičení. Tuto korunu vložil 4. dubna 1655 při slavnostní mši svaté o první neděli po Velikonocích pražský světící biskup Josef de Corte v zastoupení nemocného arcibiskupa pražského kardinála z Harrachu na Ježíškovu hlavu. Dnes připomíná tuto událost výroční slavnost připadající na první květnovou neděli.

Pražské Jezulátko se těší veliké oblibě v cizině a především v hispánském světě, odkud v hojné míře také přicházejí poutníci. V září roku 2007 k němu za účasti kardinála Miloslava Vlka, brazilského arcibiskupa Doma Raymundo Damasceno Assis a mnoha dalších významných osobností přibyla soška Panny Marie z brazilské Aparecidy. (ap)

 

PROGRAM:

 

30. 4. Čtvrtek

18.00 Triduum – mše a eucharistická pobožnost před oltářem Jezulátka

 

1. 5. Pátek

18.00 Triduum – mše a eucharistická pobožnost před oltářem Jezulátka

 

2. 5. Sobota

Jezulátko bude po celý den vystaveno v presbytáři kostela

9.00 Česká mše svatá – po mši možnost svátosti smíření až do 12.00

17.00 Misa en Español

18.00 Průvod s Ježíškem do farního kostela sv. Tomáše

(Průvod s kopií milostné sošky a mše svatá v kostele sv. Tomáše)

 

3. 5. Neděle – Slavnost korunovace Malého Krále

Jezulátko bude po celý den vystaveno v presbytáři kostela

10.00 Slavnostní mše svatá s korunovací milostné sošky Jezulátka

(Sbor a orchestr řídí Prof. František Xaver Thuri)

12.00 English solemn mass

16.00 Misa en Español

17.00 Messe française

18.00 Messa italiana

19.00 Česká mše svatá

 

Více informací naleznete na www.pragjesu.info.

22. 04. 2009