Vyhledávání Menu

Korunovační slavnosti Karla IV. Lucemburského


Na různých místech Prahy se 3. a 4. září 2016 u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. uskuteční několik akcí pořádaných Univerzitou Karlovou a Magistrátem hl. m. Prahy. Na odborné rekonstrukci korunovace Karla IV. českým králem se podílí také Arcibiskupství pražské.


68111

Foto: www.korunovacnislavnosti.cz


První den program slavností začne na Ovocném trhu a pokračovat bude na Vyšehradě. Tam v 16.00 hodin vstoupí královské procesí dolní tzv. Cihelnou branou do ulice V Pevnosti. Mše svatá za vlast začíná v bazilice sv. Petra a Pavla v 17.00 hodin. Odtud vyjde „královské procesí Karla IV.“ s loučemi do pražských ulic a dorazí do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se budou od 21.00 hodin konat nešpory. Povede je pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

V neděli bude vrcholem korunovačních slavností samotná korunovace, tedy její rekonstrukce podle řádu sestaveného Karlem IV. pro svou vlastní korunovaci 2. září roku 1347. Ta se bude konat od 13.00 do 14.30 hodin a vstup do katedrály bude pouze pro zvané. Dění uvnitř bude prostřednictvím televizního přenosu České televize promítáno na velkoplošné obrazovky na Hradčanském náměstí. Podle organizátorů se jedná o „vědecký projekt“ a tedy nikoli o liturgii. Pražský arcibiskup se zúčastní jako divák.

Karel se svou chotí Blankou z Valois byli korunováni roku 1347 v pražském metropolitním kostele, tehdy ještě v románské bazilice knížete Spytihněva II., která později ustoupila stavbě nové gotické katedrály. Korunovace českého krále a královny byla vložena mezi začátek mešní liturgie a čtení evangelia. Mešní obřady s korunovací trvaly několik hodin. Korunovační slavnosti v Praze představují unikátní vědecký projekt, jehož výstupem má být filmové natáčení hraného dokumentu Českou televizí. Více na www.korunovacnislavnosti.cz. (Miroslav Smaha, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 29. 08. 2016