Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Košický metropolita Alojz Tkáč na poutní slavnosti sv. Jindřicha v Praze

Slovenskou farnost oficiálně vyhlásil kardinál Miloslav Vlk dne 19. června 2008 a její činnost byla zahájena 1. července 2008. Vzácného hosta přivítal P. Ladislav Radvanský, duchovní správce této farnosti, který byl duchovní péčí o Slováky pobývající v Praze pověřen již 1. 9. 2007.

Arcibiskup Alojz Tkáč ve své homilii rozvinul myšlenky o rozsévači z evangelia svatého Matouše. Udělil také svátost biřmování dvěma věřícím. Po bohoslužbě následovalo neformální setkání arcibiskupa s věřícími na jindřišské faře.

Slovenská římskokatolická farnost vznikla z potřeby samostatné pastorační péče o příslušníky slovenské národnosti žijící na území pražské arcidiecéze. Je osobní farností a společenstvím římskokatolických křesťanů slovenské národnosti a jejich rodinných příslušníků, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na území arcidiecéze.

V každé diecézi má diecézní biskup povinnost postarat se o věřící různých jazykových a národnostních skupin. V Praze existuje už delší dobu Polská římskokatolická farnost. Kromě toho je tu i francouzská, a dokonce i vietnamská duchovní správa, vedle anglicky, německy, španělsky i albánsky mluvících komunit, které mají rovněž ustanovené kněze, aby pečovali o členy těchto společenství. Další centra pro slovenské věřící v Praze se nacházejí na Žižkově – kostel sv. Prokopa (Praha 3), věřícím byzantského obřadu je k dispozici kostel Nejsvětější Trojice (Praha 1).

Římskokatolické mše svaté ve slovenštině jsou v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty, Jindřišská ulice, Praha 1 – Nové Město, slaveny každou neděli v 11:00.

Převzato z TS ČBK, upraveno.

14. 07. 2008