Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kostel jako kulturní památka

I přesto, že podle oficiálních statistik se Česká republika neřadí mezi země s hojnými zástupy věřících, je zajímavé, že vztah k místům, které křesťanskou víru po staletí doprovázejí, ke kostelům, máme často daleko vřelejší. Mnoha lidem nejsou tyto památky lhostejné a váží si jich.

Konference PRO památky 2010, nad níž převzalo záštitu Ministerstvo kultury, nabídne prostor pro diskusi nad tématem obnovy a využívání kostelů. Přednášky budou zaměřené především na venkov, kde existuje mnoho nezodpovězených otázek. Např.: "Kde hledat potřebné finance? Do jaké míry je možné kostel využívat ke světským účelům? Kde hledat příklady dobré praxe? Kdo může při rekonstrukci zodpovědně poradit? Lze se spolehnout na vlastní síly?" apod.

Na konferenci kromě jiných vystoupí biskup František Radkovský, Líza Faktorová (Sdružení pro podlipnické kostely, o.s.), Karel Rechlík (Diecézní muzeum PETROV), Jindřich Synek (ČVUT Praha, Fakulta stavební), Aleš Kozák (Institut pro památky a kulturu, o.p.s.) či Zuzana Krochová (Ministerstvo zemědělství).

Účastníci se mohou díky podpoře financování konference z Programu rozvoje venkova účastnit této vzdělávací aktivity zdarma. Konference se koná 11. listopadu 2010 v Praze v sále Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského. Program a možnost registrace na www.propamatky.cz. (www.propamatky.cz)

04. 11. 2010