Vyhledávání Menu

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích

47556

 

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie je první sakrální stavbou, která vznikla v Praze po r. 1989. O výstavbě farního kostela pro Strašnice se sice uvažovalo již ve 30. letech minulého století (byl osloven nadějný architekt Jan Sokol, který předložil návrh kostela vysoko převyšující tehdejší moderní a dobový průměr na půdorysu elipsy se zvlněným pláštěm a asymetricky vysunutou zvonicí), ale novou soutěž se podařilo, z důvodů obecně známých, vypsat až v r. 1990. Nezralost českého prostředí, způsobená mnoho desetiletí trvajícím represí, se naplno projevila jak v samotné soutěži, tak v její mediální dohře. Projekt studia DAM, který byl po architektonické stránce hodnocen nejvýše, se totiž ukázal jako nevyhovující z liturgického hlediska, a proto komise zvolila kompromisní řešení a vybrala návrh architekta Jindřicha Synka. 

Realizovaný projekt vychází ze čtvercového půdorysu, jehož jednu polovinu (na půdorysu pravoúhlého, rovnoramenného trojúhelníku) zabírá hlavní prostor kostela, zatímco druhá polovina je rozdělena mezi kostelní zázemí s oratoří v patře a otevřený vstupní prostor – obojí opět na trojúhelném půdoryse. Působivým momentem je vertikální linie stavby, která je zastřešena důmyslně konstruovanou stanovou střechou, nesoucí nepochybně i symbolické významy. Vidlicový kříž, kterým celá stavba vrcholí, je variací na mystické středověké krucifixy a stvrzuje tak tisíciletou duchovní kontinuitu léna sv. Václava.


Informace o interiéru kostela...

Více o dogmatu o Neposkvrněném Početí...

Stránky farnosti....

25. 08. 2017