Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kostel v Jinonicích má díky Noci kostelů nový oltářní obraz

K loňské Noci kostelů se zapadlý kostelíček sv. Vavřince na okraji velkoměsta přihlásil na poslední chvíli. Místní farníci nepočítali s tím, že by o život nepočetné farnosti a strohý interiér měl někdo příliš veliký zájem. Jaké bylo jejich překvapení, když nakonec napočítali téměř 200 návštěvníků. Bylo mezi nimi také mnoho dětí, které dostaly za úkol společně namalovat chybějící oltářní obraz, který se již dávno stal kořistí zlodějů.  Podle vyprávění se snažily zachytit příběh mučedníka sv. Vavřince, jenž místo chrámových drahocenností, které rozdal chudým, ukázal římskému prefektovi pravý poklad církve – chudé a trpící.

Mezi návštěvníky zavítaly do kostela také dvě studentky, které sice nepatří mezi pravidelné účastníky nedělních bohoslužeb, ale myšlenka vytvoření nového oltářního obrazu je velmi zaujala. V neděli po Noci kostelů přišly do sakristie s otázkou, zda by se mohly o obraz pokusit. „Říkali jsme si, že to můžeme nezávazně zkusit. Probrali jsme s děvčaty znovu celý život svatého Vavřince, jeho atributy, které na obraze nesmějí chybět, i ty neméně důležité duchovní skutečnosti, které z něj musí vyzařovat, aby to byl opravdu obraz svatého. Několik měsíců se nic nedělo, tak jsme si mysleli, že to vzdaly. Až jednoho dne zavolaly, že nemají jeden obraz, ale hned dva,“ říká duchovní farnosti P. Petr Bouška.

Obrazy se setkal s vřelým přijetím farníků. „Jeden obraz byl vybrán jako oltářní. Druhý zaujme důstojné místo v lodi kostela. Přestože se nejedná o žádná cenná umělecká díla, do našeho vesnického kostelíka pěkně zapadnou,“ říká kostelnice paní Eva Fuchsová. Noc kostelů 2010 tak přinesla v Jinonicích překvapivý výsledek, který jako by ztělesňoval samotnou ideu Noci kostelů – postavit most mezi těmi, kdo jsou v kostele „doma“, a těmi, kdo do něj sice nechodí, ale vnímají ho jako součást svého domova nebo kulturního dědictví národa.

Místní farníci se těší na letošní ročník Noci kostelů. Mimo jiné proto, že autorkou jednoho z darovaných obrazů je místní obyvatelka, která sice bydlí téměř vedle kostela, ale cestu dovnitř si po několika letech našla až právě během Noci kostelů. „A to je přece smysl celé této akce,“ vysvětluje paní Fuchsová. A dodává: „Letos pro velký úspěch chceme opět nabídnout zájemcům, aby si zkusili, jaké to je rozhoupat půltunový zvon. Součástí programu bude také zamyšlení nad smyslem putování v lidském životě spolu s účastníky poutě ke sv. Jakubu do Santiaga di Compostela. A rozhodně nechceme zapomenout na děti – vždyť jejich zásluhou dnes máme v kostele oltářní obraz.“

V pražské arcidiecézi se během Noci kostelů letos otevře na 140 chrámů. Bohatý program, který má přiblížit křesťanskou víru a tradici, připravují nejen ty kostely, které se zúčastnily minulého ročníku, ale také mnohé další. Noc kostelů se letos uskuteční v celé České republice, v Rakousku, ale také na Slovensku. Zájem návštěvníků loňského ročníku Noci kostelů, kdy bylo zaznamenáno více než čtvrt milionu návštěvnických vstupů, předčil očekávání. Celkem ve 199 městech a obcích České republiky se otevřelo 418 kostelů. První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

31. 03. 2011