Vyhledávání Menu

Křesťan a politika

Před církvemi stojí od jejich založení dva úkoly: šířit sdělení evangelia a pomáhat společnosti (mimo církve). Oba úkoly lze spojit: pomáhat společnosti tím, že se budou šířit myšlenky evangelia.

Jsme křesťanská civilizace, to celkem nikdo nepopírá. Myšlenky evangelia vedly církve k tomu, že založily v minulosti rozhodující struktury v oblasti zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání, kultuře.

Není dnešní společnost nemocná proto, že na myšlenky, které vedly k jejímu formování zapomněla? Nebylo by třeba se v křesťanské společnosti vrátit k základům? Křesťanským základům?

V minulých létech proběhla zběsilá proticírkevní kampaň . Ukázalo se v ní naprosto přesvědčivě, že velká většina společnosti (někdy i křesťané) neví co církev je, co pro společnost dělá, co hlásá. Situace poškozuje církve, ale zejména společnost.

Proto jsme založili na Praze 3 pobočku Křesťanské akademie (jednu z mnoha poboček). Smyslem činnosti bude upozorňovat – dovnitř i navenek na některé hlavní myšlenky, skutečnosti a diskutovat o nich s našimi moudrými lektory. Na příklad na našem prvním setkání 19.2. 2015 v modlitebně ČCE Praha 2, Korunní 60 od 19 hod. promluví Prof. Jan Sokol na téma Křesťan a politika. Nemůže být povolanějšího! Byl jedním ze zakladatelů Charty 77 a přispěl tím významně k pádu komunismu. I další působení po r. 1989 svědčí o tom, jak je blahodárné, když se věřící křesťan zasadí o řešení věcí veřejných.

Společnosti pomůžeme tím, že se spojíme, že ti kdo se hlásí ke kladným hodnotám vytvoří tlak, sílu, které si politici všimnou a které posléze ustoupí. Zatím se zdá, že v přemnoha situacích ustupují spíše tlakům negativním. Proto by vás Česká křesťanská akademie chtěla pozvat: spojte se s námi a přijděte ve čtvrtek na Vinohrady!

R.KvapilDalší plánovaný program ČKA:

19.2.,- Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. - Křesťan a politika

17.3, RNDr. Jiří Grygar, CSc

15.4, Prof. ThDr. Petr Pokorný DrSc., Dr. h. c.

20.5. doc. Jiří Mrázek Th.D.

16.6, ? -uskuteční se v případě velkého zájmu, rozhodneme to asi koncem dubna.

Setkání se uskuteční v modlitebně ČCE Praha 2, Korunní 60 vždy v 19hod.

Jan Dlabač 17. 02. 2015