Vyhledávání Menu

Křesťané a marxisté

Platforma Dominikánská 8 pořádá v úterý 5. listopadu 2013 od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) debatní večer o smyslu a proměnách vzájemného dialogu mezi křesťany a marxisty. Diskutovat budou prof. Jan Sokol, Václav Umlauf a Michael Hauser.

V listopadu zamíří do České republiky projekt „Nádvoří národů“. Jeho cílem je dialog křesťanů s ateisty či agnostiky. Dalo by se říci, že poté, co tato setkání proběhla již v několika evropských městech, vrací se k nám hned ve dvojím smyslu. Impulzem k jejich uspořádání byla návštěva Benedikta XVI. v roce 2009 v České republice, kde papež prožil veliké překvapení, když se mu v nejateističtější zemi dostalo neočekávaně srdečného přijetí.

Kromě toho je ale v naší zemi na co navazovat. Podobný dialog totiž u nás probíhal již v 60. letech minulého století. Jednalo se o dialog mezi marxisty a křesťany. Tento dialog patřil mezi nejvýznamnější intelektuální události v tehdejším Československu. Rozvíjen byl však i v ostatních zemích Východního bloku a na Západě. Dialog se dotýkal samotného jádra marxismu a křesťanství. Nastolil otázku povahy člověka a moderní společnosti, teistické koncepce Boha nebo role náboženství v současném světě.

S jakou motivací vstupovali do dialogu jednotliví účastníci? Do jaké míry se v něm proměnila stanoviska zúčastněných křesťanů a marxistů? Jsou dříve nastolená témata ještě aktuální? Je dnes vůbec možný dialog mezi věřícími a ateisty či agnostiky? Co je vlastně smyslem dialogu křesťanů s ostatními?

Panelové diskuse připravované ve spolupráci s Oddělením pro studium moderní české filosofie (Filosofický ústav Akademie věd ČR) se zúčastní prof. Jan Sokol, Václav Umlauf a Michael Hauser. (Ivan Landa, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 11. 2013