Vyhledávání Menu

Křesťané vstoupí do postní doby

Na Popeleční středu bude 18. února 2015 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou ve Svatovítské katedrále. Podobně jako i v jiných kostelech se zde bude udělovat popelec - kříž, který popelem vyznačí kněz věřícím na čelo. Začne tak čtyřicetidenní postní doba - příprava na slavení Velikonoc.

Jednou z nejzajímavějších událostí, která se na Popeleční středu v pražské arcidiecézi koná, je tradičně „Popelec umělců“ v akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora. Zdejší program se letos odehraje ve třech částech a bude zahrnovat, hudbu, liturgii i výtvarné umění. Od 18.00 hodin zazní v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora Bolestná tajemství z Růžencových sonát H. I. F. Bibera. (Účinkují Lucie Sedláková Hůlová – housle, Robert Hugo – cembalo a Jan Krejča – theorba.)V 19.00 hodin naváže v kostele mše svatá s promluvou Mons. Tomáše Halíka a s udílením popelce.

Po bohoslužbě (cca od 20.30 hodin) následuje vernisáž výtvarné intervence Michala Škody opět v sakristii kostela, při níž promluví autor společně s kurátorem Norbertem Schmidtem. „Škodova jednoduchost, strohost a obyčejnost překračuje běžný výtvarný minimalismus. Není také pouhým výsledkem přemýšlení o společnosti, která se dusí pod nánosy zbytečnosti. Dílo otevírá před člověkem především možnost si v komplikovaném světě znovu ujasňovat ty nejzákladnější vztahy a konstanty.“ říká o intervenci Schmidt. Instalace bude k vidění v interiéru kostela po celou postní dobu (tj. do velikonoc). Více na http://ctu-uk.cz/michal-skoda.

V nemocničním kostele sv. Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice se od 15.30 hodin koná ekumenický „Popelec zdravotníků“, při kterém účastníky do postní doby uvede svou promluvou evangelický farář Ondřej Kolář a popelem označí katolický kněz Jan Kofroň. Více na www.plbohnice.cz.

Na Popeleční středu žehná kněz při mši svaté nebo při bohoslužbě slova popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" (Gn 3, 19) nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název "popelec" pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 11. 02. 2015