Vyhledávání Menu

Křesťané vstoupí do Postní doby


Na Popeleční středu bude 10. února 2016 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou ve svatovítské katedrále. Podobně jako i v jiných kostelech se zde bude udělovat popelec - kříž, který popelem vyznačí kněz věřícím na čelo. Začne tak čtyřicetidenní postní doba - příprava na slavení Velikonoc.Zdroj: Youtube Arcibiskupství pražské


Jednou z nejzajímavějších událostí, která se na Popeleční středu v pražské arcidiecézi koná, je tradiční „Popelec umělců“ v akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora. Letošní již XXI. „Popelec umělců“ začíná v 18.00 hodin Popelečním hudebním quodlibetem Jiřího Stivína (flétna) a Roberta Huga (cemballo). Mše svatá s udílením popelce začíná v 19.00 hodin a po ní následuje vernisáž výtvarné intervence „Free Visit“ Christiana Helwinga v sakristii kostela. Více na www.farnostsalvator.cz.

Na Popeleční středu žehná kněz při mši svaté nebo při bohoslužbě slova popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" (Gn 3, 19) nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název "popelec" pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající. 

Další odkazy
Základní informace o popeleční středě (Vira.cz)
Půst - předpisy a pravidla, či nejkrásnější část liturgického roku? (apha.cz)


Aleš Pištora 03. 02. 2016