Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Křesťanství a filosofie II.

Při prvním setkání v prosinci 2009 pořadatelé oslovili osobnosti jako Lenka Karfíková, Erazim Kohák, Tomáš Machula, Jan Sokol, Stanislav Sousedík a Karel Šprunk. Tentokrát se obrátili na mladší generaci křesťanských filosofů, aby také je vyzvali ke společnému zamyšlení nad vztahem víry a filosofie, víry a rozumu, a tak třeba i zjistili, zda existuje nějaký generační posun v této problematice. Otázky se budou týkat například těchto problémů: Jak se může křesťanská víra filosofa uplatňovat v jeho myšlení? Je víra v rozporu s filosofií, potřebuje vůbec křesťanská víra filosofii? A pokud ano, předpokládá křesťanské myšlení jediný filosofický systém, nebo jich může být více?

Pozvání na debatní večer přijali Dipl.-Theol. Gregor Buß (* 1979), doktorand teologie na KTF UK, věnuje se především teologické etice, zároveň se zabývá filosofií Charlese Taylora.Doc. Jakub Čapek, Ph.D. (* 1972), filosof a překladatel se zaměřením na německou a francouzskou fenomenologii 19. a 20. století. Ředitel Ústavu filosofie a religionistiky na FF UK. Mgr. Jakub Jinek, Dr.phil. (* 1978) se zabývá politickou filosofií a etikou, zejména antickou, působí na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích. Mgr. Františka Jirousová (* 1980), doktorandka filosofie na FF UK, věnuje se především reflexi evoluce v křesťanském myšlení a pragmatické teorii poznání. Ing. Jakub Moravčík (* 1979), student filosofie na Academia Bohemica, zabývá se poměrem filosofie ke každodenní životní praxi. Václav Němec, Ph.D. (* 1969) zabývá se pozdně antickou a středověkou filosofií, kontinentální filosofií 20. stol. a filosofií práva. Působí na FF UK v Praze a v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci. Lukáš Novák, Ph.D. (* 1978), filosof zaměřený na aristotelský realismus, syntézu scholastiky a analytické filosofie. Působí jako odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Prokop Brož, Th.D.  (* 1972), teolog zabývající se přesahy mezi teologií a filosofií, vyučující Katedry fundamentální a dogmatické teologie a děkan Katolické teologické fakulty UK v Praze.

Setkání se koná ve spolupráci Ústavu filozofie a religionistiky na FF UK v Praze, České dominikánské provincie a teologické revue Salve, která věnovala vztahu křesťanství a filosofie 2. číslo roku 2009. (ap)

27. 05. 2010