Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kříž světových dnů mládeže doputoval do Sydney

Sydney (AUS): Do Sydney včera (14. 7. 2008) doputoval kříž Světových dnů mládeže. Dnes byl vztyčen na pódiu při zahajovací mši svaté, kterou celebruje kardinál hostitel George Pell. Mše svatá začala podle místního času v 16:30, v našem časovém pásmu tedy v 8:30.

Tento prostý dřevěný kříž věnoval mladým lidem celého světa papež Jan Pavel II. v roce 1984. Dodnes je na kříži cedulka se slovy, která tehdy řekl: "Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo. Zvěstujte všem, že pouze v Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém je vykoupení a spása."

Kříž své putování po světě začal v Mnichově, odkud byl tajně dovezen do Prahy ke kardinálu Františku Tomáškovi, aby symbolicky spojil mládež východu a západu.

Kříž doprovází všechny Světové dny mládeže. Je již krásnou tradicí, že rok před světovým setkáním mládeže putuje po farnostech hostitelské země a mladí lidé se okolo něj shromažďují k modlitbě.

Po světovém setkání mládeže v Torontu ho čeští poutníci přivezli opět do České republiky, aby symbolizoval spojení 3. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou s celou církví a se XVII. světovým dnem mládeže v Torontu. Kříž putoval po farnostech naší vlasti několik měsíců.

Další návštěva kříže proběhla v roce 2003 v rámci "Pouti smíření", kterou organizovali mladí během Středoevropských katolických dnů.

Během Světového dne mládeže na Květnou neděli 2003, který se konal v roce růžence, papež Jan Pavel II. přidal ke kříži ještě ikonu Panny Marie. Od té doby putují kříž a ikona společně.

 

P. Jan Balík

janbalik@gmail.com

Převzato z ČBK.

(LV)

15. 07. 2008