Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Křížová cesta na Petříně

Křížovou cestu na Květnou neděli pořádá na Petříně již tradičně farnost u kostela Panny Marie Sněžné v Praze na Novém Městě. Jedná se o klasickou pobožnost křížové cesty se zamyšlením a modlitbou u každého ze čtrnácti zastavení. Zpěvy mezi jednotlivými zastaveními doprovodí na kytaru stejně jako v loňském roce farář P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM. Zváni jsou děti a rodiče, mladí i starší.

Kaple křížové cesty na Petříně byly postaveny ve 30. letech 19. století a vznikly rozšířením původní křížové cesty, která je o století starší. Jednotlivé kaple křížové cesty jsou rozmístěny v okolí Petřínské rozhledny. Sgrafito Kristova vzkříšení na fasádě kaple Kalvárie zhotovené podle návrhu Mikoláše Alše tvoří svým nadějným poselstvím myšlenkové završení celé křížové cesty.

Jak vzniklo čtrnáct výjevů křížové cesty, které se umisťují na stěny kostelů nebo jsou, zvláště na poutních místech, v kapličkách venku, připomněl ve své homilii k 5. neděli postní kardinál Tomáš Špidlík: "Když ve středověku západní rytíři dobyli Jeruzalém, rozmnožily se pouti do Svaté země, na místa, kde žil a zvláště kde trpěl Ježíš. Pouti byly obdařeny i zvláštními odpustky. Bohužel se na tak dalekou cestu mohli vydávat jenom lidé zámožní, osvobození od nutných prací a zdraví. Otcové z řádu sv. Františka, kteří svatá místa opatrovali, chtěli tuto pobožnost umožnit i prostým lidem. Proto ta místa, kde se poutníci zastavovali, dali vymalovat a umístit v kostelích. Tak vzniklo 14 známých zastavení této pobožnosti." (ap)

24. 03. 2010