Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Křížová cesta v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

Křížová cesta je pobožností, která patří k postní době a která čerpá hlavně z františkánské tradice. Ve středověku, kdy se rozvinul zvyk putovat do Svaté země na místa spojená s životem a především utrpením Ježíše Krista, měli řeholníci řádu sv. Františka na starosti péči o tato místa. Protože ne každý si tehdy mohl dovolit takovou pouť vykonat, chtěli františkáni umožnit i chudým lidem a těm, kteří se z různých důvodů nemohli do Svaté země vydat, alespoň v myšlenkách projít místy spojenými s Ježíšovým utrpením. Tak se postupně zformovalo čtrnáct zastavení křížové cesty, která má dávat lidem odvahu a vnitřní sílu vítězit nad slabostmi, kterým se na své životní pouti nemohou vyhnout.

Duchovní pouť se opírá o obrazy v kostelech nebo kapličky s jednotlivými zastaveními křížové cesty. Ty bývají ztvárněny těmi nejrůznějšími způsoby. V roce 2002 např. zorganizovalo mnichovské arcibiskupství vytvoření křížové cesty formou graffiti. Pod vedením zkušeného umělce realizovalo šest sprejerů sérii obrazů o utrpení a smrti Ježíše Krista, v níž vyjádřili i své vlastní myšlenky a pocity. Obrazy křížové cesty v interiéru Plečnikova kostela Nejsvětějšího Srdce Páně namaloval František Doubek, malíř sice současný, ale používající klasickou techniku. (ap)
07. 04. 2009