Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kurz o sociální nauce církve

V nedávném rozhovoru pro Český rozhlas jmenovaný arcibiskup pražský Dominik Duka řekl, že nauka církve pojednávající o roli člověka ve společnosti nese do jisté míry nesrozumitelný název – Sociální nauka církve. Snad také proto je třeba pokoušet se stále znovu vyložit jeho podstatu a poukazovat na jeho naléhavost a důležitou roli např. při utváření Evropské unie.

O hospodářství respektující sociální nauku církve v rámci kurzu na Vyšší odborné škole JABOK promluví prof. Lubomír Mlčoch, o nutnosti změnit životní styl se zmíní JUDr. Bedřich Vymětalík. Příspěvkem o důležitosti občanské společnosti naváže Ing. Luděk Rychetník a do oblasti médií v rámci dané problematiky posluchače uvede Mgr. Jiří Zajíc. Bližší informace naleznete na www.jabok.cz.

Katolické sociálního učení obsahuje pohled na nejdůležitější společenské oblasti, jako jsou rodina, lidská práce, ekonomický a politický život společnosti, mezinárodní vztahy, ochrana životního prostředí, podpora míru a úloha církve ve společnosti. Církev tu nabízí svou pomoc při řešení nejpalčivějších problémů současnosti: Kdo je člověk – shodneme se na tom? V jakém vztahu je věřící vůči státu? Jaká je úloha svobodného trhu? Jak rozumět takovým pojmům jako je spravedlivá mzda, subsidiarita, spravedlivá válka, prorodinná politika a co znamenají pojmy jako svoboda svědomí či náboženská svoboda. Před dvěma lety vyšlo česky Kompendium sociální nauky církve, které je celistvým a přehledným zpracováním katolického sociálního učení. (ap)

08. 03. 2010