Vyhledávání Menu

Kurz pomocníků v pastoraci 2013

Pastorační středisko otevírá od podzimu 2013 dvouletý Kurz pomocníků v pastoraci.

Nabízíme program zaměřený na formaci spolupracovníků ve farnostech, kteří se jakýmkoli způsobem spolupodílejí na pastorační práci ať v jednotlivých programech, vedení malých skupinek, vedení modlitby, organizaci poutí, tak také pomocí ve farní kanceláři a správě farnosti. Předmětem bude nejen upevnění ve znalostech o víře, ale také v její praxi. Chceme se zaměřit na práci s lidmi (vedení malé skupiny, modlitebního společenství, návštěvy nemocných), ale i na orientaci v současné spiritualitě, farní správě i administrativních úkonech. Kurz je rozložený do dvou let vždy po šesti sobotách, termíny setkání pro školní rok 2013 2014: 5. 10., 7. 12., 4. 1. 2014, 22. 2., 29. 3. a 24. 5.

K získání absolutoria bude třeba účasti na 75 % výuky, splnění zadaných úkolů a kontroly znalostí.

Na kurz je třeba se přihlásit. Přihlášku je třeba je zaslat na e-mail kancelar.ps@apha.cz, nebo na adresu Pastorační středisko, Thákurova 3, Praha 6.

První setkání bude v sobotu 5. 10. 2013 od 9 do 16 hod. v Pastoračním středisku.

(Zajišťujeme kávu a nápoje.)

Těšíme se na setkání s vámi!

  378

 

 

31. 10. 2013