Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kurz pro amatérské chrámové hudebníky

Kurz, který poskytuje komplexní formaci, individuální i skupinovou výuku předmětů potřebných pro vykonávání funkce varhaníka, sbormistra a regenschoriho (hra na varhany, liturgická varhanní hra a improvizace, liturgika, sbormistrovství, zpěv, gregoriánský chorál, hudební teorie, dějiny hudby, nauka o varhanách), je koncipován pro všechny zájemce o liturgickou hru a praktickou službu v našich chrámech, podmínkou je pouze určitá hudební vyspělost, která bude prozkoušena při přijímacích zkouškách. Kurz není alternativou výuky hry na varhany při hudebních školách.

Kurz začne v září 2010 a potrvá dva školní roky, součástí kurzu je i týdenní soustředění s intenzivní výukou v době letních prázdnin. Podrobnosti o studiu, přijímacích zkouškách, absolventském certifikátu, kurzovném a způsobu podání přihlášky, která musí být odevzdána do 20. dubna, obdržíte u MgA. Miroslava Pšeničky, Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1, psen@centrum.cz.

18. 03. 2010