Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kurz pro pomocníky v pastoraci

Pastorační středisko pořádá kurz, který je určen všem, kdo mají zájem pomáhat v pastorační práci. Kurz je také kvalifikačním předpokladem (ne však automatickým důvodem) pro pověření laiků různými pastoračními službami.

Látka kurzu je rozvržena do 2 let – 14 setkání, 7 sobot v jednom školním roce po 5 vyučovacích hodinách. Na závěr každého roku je poslední sobotní dopoledne věnováno rozsáhlému písemnému testu (cca 70 otázek z probrané látky).

Vzdělávání budoucích pastoračních pomocníků probíhá prostřednictvím prezenční výuky + domácího samostudia doporučených materiálů. Účastníkům jsou zadávány domácí úkoly k procházeným tématům.

Náplní kurzu jsou základní prvky věrouky, morálky, liturgiky, církevního práva, práce s Písmem, svátostí a svátostné praxe. Kurz je úspěšně zakončen účastí na minimálně 75 % výuky a splněním všech studijních povinností (úkoly a 2 závěrečné testy).

Podmínky pro přijetí: přijatý křest a biřmování, podaná přihláška s doporučením příslušného duchovního správce. Přihláška se podává na přiloženém formuláři na sekretariátu Pastoračního střediska (poštou nebo osobně) do 31. 8. 2008. K přihlášce uchazeč přiloží doporučení duchovního správce.

Termíny výuky: 20. 9. a 11. 10. 2008, v roce 2009 pak 17. 1., 31. 1., 28. 3., 25. 4., vždy od 9.00 hod. Termín 16. 5. 2009 je vyhrazen pro písemný test (od 9 do 11 hodin). Vyučování se bude konat v prostorách Pastoračního střediska (vstup z Kolejní ul. č. 4). Za výuku zodpovídá ředitel Pastoračního střediska P. Mgr. Vladimír Málek.

Kontakt: Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 705.

(AJ)

20. 08. 2008