Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kurz pro pomocníky v pastoraci

Kurz je také kvalifikačním předpokladem (ne však automatickým důvodem) pro pověření laiků různými pastoračními službami.

Látka kurzu je rozvržena do 2 let (tj. 14 setkání, 7 sobot v jednom šk. roce po 5 vyučovacích hodinách). Na závěr každého roku je poslední sobotní dopoledne věnováno rozsáhlému písemnému testu (cca 70 otázek z probrané látky).

Vzdělávání budoucích pastoračních pomocníků probíhá prostřednictvím prezenční výuky a domácího samostudia doporučených materiálů. Účastníkům jsou zadávány domácí úkoly k procházeným tématům. Náplní kurzu jsou základní prvky věrouky, morálky, liturgiky, církevního práva, práce s Písmem, svátostí a svátostné praxe.

Kurz je úspěšně zakončen účastí na minimálně 75 % výuky a splněním všech studijních povinností (úkoly a 2 závěrečné testy). Podmínky pro přijetí: přijatý křest a biřmování, podaná přihláška s doporučením příslušného duchovního správce. Přihláška (formulář je k dispozici na webu ps.apha.cz v odkazu Formuláře) se podává na sekretariátu Pastoračního střediska (poštou nebo osobně) do 31. 8. 2009. K přihlášce uchazeč přiloží doporučení duchovního správce. Přihlášky těch, kdo se přihlásili loni, kdy byl kurz pro nedostatek zájemců zrušen, jsou evidovány, proto není třeba přihlašovat se znovu.

První setkání se koná 17. 10. 2009, další termíny výuky zveřejníme v září, kurz se bude konat v prostorách Pastoračního střediska (vstup z Kolejní ul. č. 4). Za výuku odpovídá ředitel Pastoračního střediska P. Mgr. Vladimír Málek.

(ps.apha.cz)

11. 06. 2009