Vyhledávání Menu

Kurz pro služebníky eucharistie

V lednu 2014 opět otevíráme čtyři setkání kurzu „Služebník eucharistie“. Kurz je povinný pro všechny, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou (podávání při mši, donášení eucharistie nemocným a výstav Nejsvětější svátosti). Účastníci mají být pro kurz vybráni duchovním správcem (popř. řeholním představeným) podle potřeb farnosti (řeholní komunity), nikoliv jen podle jejich vlastního přání. Přihlášky jsou k dispozici od začátku prosince, a to v Pastoračním středisku, ke stažení na nových stránkách Arcibiskupství pražského nebo mohou být na požádání zaslány poštou nebo e-mailem. Čtyři pondělní setkání – 6., 13., 20. a 27. ledna 2014 – se budou konat vždy od 19:00 do 20:30 v Pastoračním středisku v Praze 6 - Dejvicích, Kolejní 4; přihlášku s doporučením duchovního správce stačí donést na první setkání.

(Setkání předchází mše svatá v 17.30, které je možné se účastnit ve stejných prostorách.)

Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci 

04. 01. 2014