Vyhledávání Menu

Kurz Služebník eucharistie

V lednu 2016 opět otevíráme čtyři setkání kurzu „Služebník eucharistie“. Kurz je povinný pro všechny, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou (podávání při mši, donášení eucharistie nemocným a výstav Nejsvětější svátosti). Účastníci mají být pro kurz vybráni duchovním správcem (popř. řeholním představeným) podle potřeb farnosti (řeholní komunity). Přihlášky jsou k dispozici na http://www.apha.cz/pastorace-ke-stazeni. Musí je vždy podepsat a označit razítkem farář či administrátor farnosti. Kurz probíhá během čtyř pondělních setkání – 4., 11., 18. a 25. ledna 2016 – se budou konat vždy od 19.30 hod. v Pastoračním středisku v Praze 6 - Dejvicích, Kolejní 4. Přihlášku s doporučením duchovního správce stačí donést na první setkání.

 

02. 01. 2016