Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kurzy na Katolické teologické fakultě

Katechetický kurz 2008-2010


Program je koncipován jako dvouletý vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí pro katechety a učitele náboženství se zaměřením na děti školního věku, mládež a dospělé.

Kurz bude realizován prezenční formou v sobotu, obvykle jednou za 14 dní od 9:00 do 16:00. Součástí kurzu jsou řízené katechetické praxe.

Podmínky k přijetí jsou: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou; přijatý křest a biřmování; podaná přihláška s doporučením příslušného duchovního správce.

Přihlášku je nutno podat na formulářích, které naleznete níže, studijnímu oddělení KTF UK nejpozději do 31. 7. 2008.

Farnosti pražské arcidiecéze mají osobám, které do kurzu vysílají, účastnický poplatek uhradit. Ekonomicky slabé farnosti mohou požádat o dotaci na tento účel Arcibiskupství pražské.

 

Podrobnosti a formuláře přihlášek najdete v souborech níže:

Katechetický kurz 2008 - 2010 -  podmínky a přihláška (dokument MS Word)Katechetický kurz 2008-2010 - podmínky a přihláška

Katechetický kurz 2008-2010 - podmínky a přihláška (dokument Adobe PDF)Katechetický kurz 2008-2010 - podmínky a přihláška

 

 


Program CŽV - Katolická nauka (pro dospělé)


Program je určen k získání (resp. prohloubení) základních znalostí o katolické církvi, jejím životě a nauce (věrouka, morálka, svátosti, duchovní život a bible). Je vhodný pro zájemce z nejširší veřejnosti (např. při zájmu o přijetí do katolické církve, pro doplnění a prohloubení náboženského vzdělání z dětství, jako příprava na vysokoškolské studium katolické teologie atp.)

Program je uskutečňován prezenční formou od září 2008 do června 2009. Zápis a první výuka proběhne dne 13. září 2008 od 8:30 do 13:45 a dále vždy v sobotu, obvykle jednou za 14 dní.

Přihláška se podává na formuláři, který naleznete níže, studijnímu oddělení fakulty do 31. 8. 2008.

Podrobnosti o kurzu naleznete v přiloženém dokumentu.

 

CŽV Katolická nauka (pro dospělé) (dokument Adobe PDF)CŽV Katolická nauka (pro dospělé)

14. 07. 2008