Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kurzy Univerzity třetího věku na KTF UK

Kurz je koncipován jako opakování (resp. přiblížení) základů katolického náboženství - konkrétně v oblasti věrouky (1. část setkání) a církevních dějin a dějin umění (2. část setkání). Kurz je rozložen do tří ročníků. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat všechny tři roky v libovolném pořadí.

Místo konání je sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), pokud není stanoveno jinak (např. z důvodů společných exkurzí);  garantem programu U3V na fakultě je doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Celkový počet vyučovacích hodin: 32, datum konání: říjen 2010-březen 2011, sobota od 9:00 do 12:00.

Pro program U3V jsou stanovena pravidla pro úspěšné absolvování. Za programy U3V jsou v akademickém roce 2010/2011 stanoveny tyto poplatky: zápisné 500,- Kč. Zápisné možné platit osobně v Katechetickém středisku, Thákurova 3, Praha 6, nebo na účet č. 32034061/0100 var. symbol 4801, spec. symbol prvních 6 číslic rodného čísla.

Předběžný tématický program, termíny konání a další podrobnosti můžete získat na webových stránkách fakulty http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html, e-mailem na adks@apha.cz či telefonicky na čísle 220 181 317. Termín pro podání přihlášky je 30. června 2010. Počet míst v kurzu je omezen. (ap)

26. 05. 2010