Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Květen ve Zpravodaji

V tomto měsíci se nabízí i řada dalších důvodů k slavení: 79. výročí posvěcení katedrály, slavnost Těla a krve Páně, Seslání Ducha svatého... a v neposlední řadě i narozeniny otce kardinála.

Kromě dvou rozhovorů o církevním školství (tentokrát jsme se ptali v Jaboku – vyšší odborné škole pedagogické a publicistické a ve Vyšší odborné škole zdravotnické Suverénního řádu maltézských rytířů) si přečtete také o chystaném setkání mládeže ActIv8 nebo o pouti za duchovní povolání.

V tradičních rubrikách se dočtete, jaký program na květen plánují naši biskupové, kdy a kde je možnost adorace eucharistického Krista, kdy se můžete zúčastnit bohoslužeb prostřednictvím Radia Proglas nebo TV Noe. Na významné květnové dny vás upozorní Květnový kalendářík.

Na stránkách Zpravodaje samozřejmě najdete i výňatky z Act curiae, programy středisek Arcibiskupství pražského, farností a dalších institucí. Nově jsme zavedli také stručnou rubriku Z jiných diecézí. Informace o zajímavých knihách, několik historických dat ze života naší arcidiecéze a úmysly apoštolátu modlitby naleznete, jako vždy, na poslední straně.

Přejeme vám přínosné počtení a pěkný máj!

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754

05. 05. 2008