Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Květnový Zpravodaj

Autorem úvodníku shrnujícího všechny zmíněné události je biskupský vikář pro pastoraci P. Michal Němeček. Na stránkách časopisu naleznete rozhovor s kardinálem Vlkem, pořízený u příležitosti jeho blížícího se jubilea, a pozvání na teologické sympozium pořádané k osmdesátinám emeritního arcibiskupa Vlka; pozvánku k prožití Letnic v katedrále, program Svatojánských Navalis – tradičních květnových oslav sv. Jana Nepomuckého.
Zvláštní příloha tohoto čísla je věnována 450. výročí obnovení činnosti pražské arcidiecéze, které si budeme připomínat 12. května. Vedle programu oslavy je v příloze věnován značný prostor významným datům z historie naší (arci)diecéze – od jejího zřízení až po současnost.
Dále ve Zpravodaji naleznete rubriky, na které jste zvyklí: televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb; biskupské diáře; výběr z Act curiae; programy středisek arcibiskupství a dalších organizací; četné pozvánky a nabídky; přehled květnových duchovních cvičení; knižní novinky; květnový kalednářík důležitých dat i historické kalendárium a v neposlední řadě úmysly apoštolátu modlitby.

kv

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail:
arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754

01. 05. 2012