Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Květnový Zpravodaj

Úvodní slovo, které je zároveň pozdravem i poděkováním, ohlédnutím i vyhlídkou do budoucna, napsal arcibiskup Dominik Duka.

Uvnitř čísla naleznete pozvání na 9. arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svatou Horu; fundovaný pohled heraldika Zdirada Čecha na znak nového pražského arcibiskupa; článek Ctirada V. Pospíšila na „májové“ téma – Úcta k Matce Páně; informace o Letnicích v katedrále i přehled míst, kde budou biřmovat naši biskupové; článek o nemocniční duchovní péči, jehož součástí je seznam osob touto péčí pověřených i kontakt na ně; pozvání na Svatojánské Navalis – poutní slavnosti, které budou v květnu konány k poctě sv. Jana Nepomuckého. Krátký článek s připojenou modlitbou papeže Benedikta XVI. připomíná Den modliteb za církev v Číně.

Významné květnové akci – Noci kostelů – je věnován obsáhlý rozhovor s P. Milošem Szabo.

Dále ve Zpravodaji naleznete i ostatní rubriky, na které jste zvyklí: program vysílání katolických bohoslužeb prostřednictvím ČRo 2 Praha, TV Noe a Radia Proglas; rozvrh eucharistického výstavu v pražských kostelích; diáře biskupů; výběr z Act curiae; programy středisek Arcibiskupství pražského a dalších center a institucí; pozvánky a nabídky; knižní novinky; květnová duchovní cvičení pořádaná v rámci celé ČR; rubriku Co znamená... tentokrát věnovanou pojmu vikář; květnový kalendářík i historické kalendárium a úmysly apoštolátu modlitby na tento měsíc.

Pro vetší množství změn v arcidiecézi bylo třeba pozdržet uzávěrku, abychom vám mohli předložit všechny potřebné informace. Toto zdržení se promítlo i v pozdějším datu distribuce Zpravodaje, může se proto stát, že periodikum do některých míst dorazí až po prvním květnovém víkendu. Rovněž jsme kvůli zvětšenému objemu některých informací byli nuceni v tomto čísle vynechat obvyklou rubriku Průhledy do církevní češtiny – seriál však bude pokračovat od dalšího vydání Zpravodaje. Všem čtenářům se za obě uvedené změny omlouváme a děkujeme za pochopení.

kh

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754  

03. 05. 2010