Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Květnový Zpravodaj

Květen je v naší arcidiecézi ve znamení jubileí: kardinál Miloslav Vlk se dožívá 77 let; naše katedrála slaví kulatiny – 80 let od posvěcení; Jan Nepomucký je už 280 let oficiálně součástí „českého nebe“ – připomínáme jeho kanonizaci v roce 1729.

A dalšímu výročí je v tomto čísle Zpravodaje věnován obzvláštní prostor: 17. května uplyne 40 let od úmrtí Božího služebníka kardinála Josefa Berana. Jeho život shrnují slova biskupa Jaroslava Škarvady, o současném stavu a postupu kanonizačního procesu tohoto významného Čecha – „cordata Bohema“, jak píše biskup Škarvada – kterému byl kontakt s jeho krajany na dlouhá léta znemožněn „domácím vězením“, jemuž byla vlast na roky zapovězena a který nakonec našel místo posledního odpočinu v papežské kryptě ve Vatikánu, podrobně informuje postulátor kanonizačního procesu prof. Jan Matějka. Přílohou Zpravodaje je leták vydaný ke zmíněnému výročí kard. Berana.

Dále se na stránkách Zpravodaje dočtete o neděli Dobrého pastýře, s níž je spojen Den modliteb za povolání ke kněžství a k řeholnímu životu, při této příležitosti nabízíme těm, kdo chtějí za tolik potřebná duchovní povolání prosit, modlitbu Svatého otce na tento úmysl.

Ozvěnou nedávných Velikonoc je rozhovor se čtyřmi nově pokřtěnými mladými lidmi a jeden osobní příběh cesty ke Kristu a ke křtu.

Na poslední květnový den připadá slavnost Seslání Ducha svatého – přinášíme informace o slavení Letnic v katedrále a uvádíme termíny, v nichž budou naši biskupové udílet svátost biřmování.

Cyklus rozhovorů s řediteli církevních škol se blíží ke svému závěru – tentokrát jsme se zastavili v Katolické mateřské škole v Berouně.

Jako vždy uvádíme termíny rozhlasových a televizních přenosů bohoslužeb, možnosti adorace eucharistického Krista v pražských kostelích, přinášíme výňatky z diářů našich biskupů, z Act curiae, zveme na akce středisek arcibiskupství, farností a dalších organizací. Nechybí ani květnový kalednářík připomínající význačné dny liturgického roku i významná data světská, historický kalendář či úmysly apoštolátu modlitby.

Na dvě novější rubriky – Průhledy do církevní češtiny a Co znamená ... jsme od vás, čtenářů, zaznamenali velmi příznivé reakce, které nás velmi těší. Děkujeme.

redakce ZPA

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754

27. 04. 2009