Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Léčba drogově závislých a komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo je křesťanské sdružení, které přijímá ztracené mladé lidi, nespokojené, rozhárané a zoufalé, kteří chtějí opět najít sami sebe a smysl ve svém životě. Tato komunita byla založená roku 1983 díky duchovnímu porozumění řeholní sestry Elviry Petrozzi, která zasvětila svůj život Bohu a službě závislým a všem ztraceným mladým lidem. Statut komunity schválil papež Benedikt XVI., který její aktivity podporuje a též se osobně zúčastnil otevření několika nově vznikajících domů. Centrum komunity, které sídlí v italské Saluzze, má 44 domovů po celém světě. Jeden takový dům existuje také na Slovensku v Kralovej pri Senci.

V těchto domovech se mladým lidem nabízí jednoduchý způsob života, kdy je v rodinném kruhu znovuobjevována hodnota práce, přátelství a víry. Tyto komunity nejsou léčebnami, ale jakousi školou života. Nepoužívají se léky ani jiné náhražkové drogy. Tím největším lékem je naděje, kterou ztělesňuje v každém domě tzv. „anděl strážný“. Je jím mladý muž, který již několik měsíců v komunitě žije. Právě on přebírá starost o nově příchozího, pomáhá mu poznávat tamní styl života a překlenout nejtěžší období, které představuje úplný začátek pobytu. Pobyt v nich je bezplatný, neboť zde lidé žijí z toho, co sami vytvoří a z charitativních darů. Křesťanská víra není podmínkou přijetí. Zařízení jsou otevřena všem.

Ačkoli u nás dosud žádný dům této komunity neexistuje, působí zde jeden z těch, kdo se na projektech sdružení Cenacolo podílí. (Komunita Cenacolo Žibřinice působící v ČR, dříve Komunita sv. Zdislavy je sice komunitou Cenacolo sestry Elvíry inspirována, ale není její součástí ani s ní nemá žádné kontakty.) Tím, kdo u nás se sdružení Cenacolo spolupracuje, je otec vyléčeného narkomana Miroslav Masár, který pracuje v Praze jako programátor. Nejen, že studoval speciální pastoraci drogově závislých na Univerzitě Komenského v Bratislavě, ale má také dlouhodobou zkušenost s prací v této oblasti. Vedle přednášek na školách a debat je jeho hlavní činností individuální práce s drogově závislou mládeží a jejich rodinami. Jeho rukama nedávno prošel také mladý člověk z Prahy, který byl patnáct let závislý na pervitinu a před týdnem odešel pomáhat do Chorvatska.

Problém závislosti je velmi závažný a nikdo z nás si nemůže být jistý tím, že se nebude týkat právě jeho. Proto ti, kdo jsou s touto komunitou spjati, vyzývají k tomu, abychom nestrkali hlavu do písku a nezavírali oči před realitou našich dní.

Více o komunitě Cenacolo naleznete na stránkách www.comunitacenacolo.eu. Kontaktovat lze také Mgr. Ing. Miroslava Masára na telefonu: +420 733 223 118, či e-mailu: majkasoft@hotmail.com. (ap)

24. 07. 2008