Vyhledávání Menu

Lednový Zpravodaj

Pan Josef Nerušil nás svou reportáží zavede do Křesťanského gymnázia, které letos slaví 20 let od svého vzniku. Zajímavou osobností našeho rozhovoru je paní Ivana Bernardová, zakladatelka první – a u nás zatím jediné – Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny.

Ohlédneme se za setkáním Dnů důvěry či za dvacetiletou službou sester paulínek. Necháme se pozvat do Tříkrálového průvodu, oslovit sbírkou nebo se můžeme vypravit na některý z koncertů. Nechybí tipy na dobré knihy ani pravidelné rubriky. A abychom nezapomněli také na modlitbu, jsme zváni na zajímavá duchovní cvičení a začátkem února také na duchovní obnovu s Komunitou Blahoslavenství. Příjemné počtení.

(Erika Kroupová)

 

20. 12. 2013